Tandartspraktijk C.J. Opdam

alles over het gebit

Informatie

Heel veel informatie over mondgezondheid, vergoedingen en verzekeringen en tandartspraktijken is te vinden op:

www.allesoverhetgebit.nl

Nieuwe patienten

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patienten aan.

Legitimatie

Tandartsen zijn verplicht om bij nieuwe patienten eenmalig de identiteit te controleren. Wilt u bij uw eerste bezoek de verzekeringspasjes van de gezinsleden en een legitimatiebewijs van minimaal één gezinslid meenemen?

Medicijngebruik

Gebruikt u langdurig medicijnen of heeft u algemene medische informatie die van belang kan zijn, laat dit dan bij uw bezoek weten.